Sản phẩm có 3 màu : Màu xanh da trời, Màu Đỏ và Màu Đen
Bảo vệ chống vi khuẩn được kiểm tra bởi trung tâm SGS