Bộ lọc than hoạt tính cho máy lọc AP1SWCN
Màng lọc ba lớp Bụi, Mạt, Formaldehyde, PM2.5 & VOCs
Bộ lọc hiệu quả sơ cấp, vật liệu lọc HEPA H13, lớp bên trong làm sạch lớp than hoạt tính chất lượng cao, tỷ lệ hấp thụ 99,7% đối với các hạt lơ lửng có đường kính nhỏ hơn 0,3 micron.