Sản phẩm gồm 3 màu: màu xanh đen, mầu xám, màu nâu đen
Bảo vệ 360 độ: Màn hình & camera
Được làm bằng sợi vải dệt, từ tính.